بررسی و رفع خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟) در وردپرس

خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟)

هر سیستم مدیریت محتوایی با خطاهایی مواجه می‌شود. هنگام استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس هم ممکن است با خطاهای گوناگونی مواجه شوید. پس نگران نباشید و با مطالعه مقاله خطای مورد نظر آن خطا را بررسی و رفع نمایید. یکی از این خطاها، خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟) در وردپرس، است که ممکن است با آن مواجه شوید؛ در این مقاله با ما همراه باشید تا نحوه رفع این خطا را بررسی نماییم.

خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟) در وردپرس

خطای آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ در وردپرس زمانی رخ می‌دهد که وردپرس آدرس را بررسی می‌کند اما به آن نمی‌رسد و اینجا شما با این خطا روبه‌رو می‌شوید.

علت رخ دادن خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟) در وردپرس

اکثر اوقات این خطا زمانی رخ می‌دهد که شما یک افزونه یا قالبی را نصب کرده‌باشید.

برای اینکه بفهمید مشکل از قالب یا کدام افزونه است باید افزونه ناسازگار را پیدا کرده و آن را غیرفعال نمایید.

پیدا و غیرفعال کردن افزونه ناسازگار

برای اینکه افزونه ناسازگار را پیدا کنید کافیست تا به هاست خود مراجعه کرده و پوشه plugins را تغییر نام دهید تا تمام افزونه‌ها غیرفعال شوند.  پیشنهاد میشود برای بهبود سرعت از هاست وردپرسی استفاده کنید.

حال اگر مشکل شما برطرف شد و دیگر با خطا روبرو نشدید؟ مواجه نشدید متوجه می‌شوید که مشکل از یکی از افزونه هاست، حالا یک به یک افزونه‌ها را فعال کنید تا افزونه متداخل و ناسازگار را پیدا کنید و از طریق پشتیبانی، آن افزونه مشکل را در میان و آن را رفع نمایید.

"</h1

بررسی ناسازگار بودن قالب

اگر به پیشخوان وردپرس خود دسترسی دارید کافیست تا از طریق منوی نمایش> پوسته‌ها، پوسته پیشفرض را فعال کنید؛ اگر مشکل برطرف شد مشکل از قالب شماست.
اما اگر به پیشخوان وردپرس خود دسترسی ندارید به هاست خود رفته و در پوشه themes نام پوشه قالب فعال فعلی را تغییر دهید تا قالب پیشفرض وردپرس فعال شود. اگر مشکل از قالب شما است کافیست تا به پشتیبان قالب خود گزارشی از مشکل را بدهید و آن را رفع نمایید.

اگر مشکل از قالب و افزونه نبود چه کنیم؟

درصورتی که مشکل از افزونه یا قالب شما نبود، ابتدا باید یه بکاپ کامل از سایت خود بگیرید سپس تمام فایل‌های وردپرس به جز پوشه wp-content را پاک نمایید، حال یک بار دیگر وردپرس را نصب کرده و با این کار پوشه wp-config.php دوباره ایجاد می‌شود. حالا با کمک فایل‌های قدیمی اطلاعات را در این فایل باید جایگذاری کنید و تمامی خطوط را تا define حذف کنید.

/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', '+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a'); define('LOGGED_IN_KEY', 'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY', ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT', 'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg'); define('LOGGED_IN_SALT', 'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/'); define('NONCE_SALT', 'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

حالا فایل wp-config.php را ذخیره نمایید.

پیشنهاد می‌کنیم افزودن قابلیت لایک کردن نوشته‌ها در وردپرس را اضافه کنید.

سایت خود را بررسی کنید و دیگر خبری از خطا نیست و مشکل شما کامل رفع شده است.

با تشکر از این که تا پایان آموزش “بررسی و رفع خطای (آیا مطمئنید که می‌خواهید این کار را انجام دهید؟) در وردپرس” همراه ما بودید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X